MHBR toppbilde
   Tlf: +47 62 43 32 30      Adr: Kirkevegen 75, 2409 Elverum       E-post: post@mhbr.no        Brannsjef: Nils-Erik Haagenrud
Våler kommunes nettsider Elverum kommunes nettsider Trysil kommunes nettsider Alvdal kommunes nettsider Engerdal kommunes nettsider Stor-Elvdal kommunes nettsider Rendalen kommunes nettsider Tynset kommunes nettsider Tolga kommunes nettsider Folldal kommunes nettsider
 
   Om MHBR
   Startsiden
   Kontakt oss
 
   110-sentralen
   Beredskap
   Skogbrannreserven
   Forebyggende
   Feiing
   FAQ
 
   Kurs
   Ledige stillinger
   Lenker
   Utsatte grupper
   Publikasjoner
   Nyhetsarkiv
   Andre tjenester
 
   Gebyrer
   Lover/forskrifter
   Skjemaer
   Serviceerklæring
 
 
 
 
 
 

PRESSEMELDING VEDR VAKTSELSKAPER

Av Nils-Erik Haagenrud 
15.02.2008
 
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS kommer ikke til å rykke ut til ubekreftede branner i privatboliger med alarm, hvor det ikke foreligg avtale mellom vaktselskapene og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
-

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS kommer ikke til å rykke ut til ubekreftede branner i privatboliger med alarm, hvor det ikke foreligg avtale mellom vaktselskapene og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i brev datert 30. mai 2006, slått fast at det ikke er lovhjemlet plikt for brannvesen å rykke ut når vaktselskap melder om brann som ikke er verifisert. Det sies videre i samme brev at brannvesen og vaktselskap skal inngå en privatrettslig avtale for å regulere forholdene knyttet til en slik tjeneste.

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har avtale med G4s (tidligere Falck) og Hafslund. Med dette kan disse selskapene rettmessig tilby sine kunder garantert utrykning, dersom brannalarmen skulle løse ut. Den enkelte kunde kan da selv velge tjenesten, samt betale for denne. Andre kunder, får utrykning fra vekter.

 

Alle andre vaktselskaper som opererer i vårt distrikt har fått likelydende tilbud, uten å ha benyttet seg av dette. Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) har på landsbasis forsøkt å megle i saken, men må dessverre meddele oss om at dette ikke har ført frem.

 

Norsk brannbefals Landsforbund og Kommunenes Sentralforbund beklager at det ikke har blitt vist tilstrekkelig vilje fra vaktselskapene til å komme frem til enighet om et grunnlag for en avtale som regulerer forholdet mellom brannvesen/110-sentraler og vaktselskapene i denne saken

 

Vi håper færrest mulig av innbyggere i de kommunene vi forvalter brann-og redningstjenesten har "kjøpt" en tjeneste som ikke finnes. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS anbefaler de kundene som har kjøpt en tjeneste som ikke eksisterer om å vurdere nytten av tjenesten.

 

 

Melding fra vaktselskap om alarm fra privatbolig som er utløst og ikke verifisert som brann, og hvor vaktselskapet ikke har avtale med brannvesen/110-sentral, vil etter dette ikke resultere i utrykning fra brannvesenet.

 

I de tilfeller vaktselskapet bestiller tjenesten utført av brannvesenet/110-sentralen, vil det kun utføres etter at brannvesenets/110-sentralens kostnad for tjenesten er akseptert av vaktselskapet.

 

Kostnaden vil variere og bestemmes ut fra vedtak om gebyrregulativ eller lignende fastsatt av virksomhetens styrende organ.

 

 

Kontaktperson: brannsjef Nils-Erik Haagenrud tlf 909 85642

-

 

 

 

 

 Webredaktør: Nils-Erik Haagenrud

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Helikopterdropp Rester av sakristiet, eneste veggen som sto igjen. Muligens arnestedet til brannen
Noe av bilparken
27-1 (første utrykningsbilen) og 27-2 nyeste tankbilen.
Røykdykkerbilen og 27-1 Fra praksisuka grunnkurset
Flinke elever. Deltakere grunnkurs deltid 2009 Deltakere på EIS-kurset på Koppang i uke 8.
Deltakere EIS-kurs på Tynset april 2010. Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010
Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010 Husbrann Bjølset Elverum, des 2010
Lagsdrill tauredning, beredskapsenteret 2010 Slokkekurs for bedrift, øvelseanlegget Terningmoen
Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010 Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010
2012 mod Volvo XC 70 D3 Arne og Geir Arne 25 års tjeneste i brann- og redningsvesenet.
P 1-1 Elverum Praksisuken bef. 1 deltid 2012
Nestorer slutter på Koppang. Øivind Strand 30 år og Sigurd Hagen 39 år i brann-og redningstjenesten